Defterdar; cümle malımın nâzırı olub, umûr-ı âlem ona müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dâhil ve ne hâric-i hazine ola.
KANUNNAME-İ ALİ OSMAN
( Fatih Kanunnamesi )